اینفوگرافیک زنان خیابانی

کارفرما: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
طراح گرافیک: حسن قمیاندر این اطلاع‌نگاشت آماری از زنان خیابانی اصفهان و شیوع اعتیاد در میان آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در مورد این ناهنجاری و بحران آن هشدارهایی داده شده است. این طرح به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان طراحی شده و نسخه چاپ شده آن در سازمان‌های مرتبط با شهرداری نصب و مورد استفاده قرار گرفت.