مجموعه اینفوگرافیک سرکه و نمک

کارفرما: قرارگاه پیشرفت و آبادانی
طراح گرافیک: حسن قمیان


در این مجموعه سلامت و مضرات نمک و سرکه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح می‌دهد چه نوع سرکه و چه نوع نمکی برای خرید مناسب‌تر است. این مجموعه به سفارش قرارگاه پیشرفت و آبادانی تهیه شده و نسخه چاپ شده آن در مراکز تهیه محصولات غذایی مورد استفاده قرار گرفت.