اینفوگرافیک پیشرفت پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان

کارفرما: نمایشگاه بین المللی اصفهان
مدیر پروژه و مدیر هنری: حسن قمیان
طراح گرافیک: مهدی ارژمنداین اینفوگرافیک که به سفارش نمایشگاه بین المللی اصفهان طراحی شده، پیشرفت پروژه ساختمان جدید نمایشگاه را نشان می‌دهد و آماری از امکانات و ویژگی‌های این پروژه را نشان می‌دهد. این طرح بصورت بنر در سطح شهر اصفهان برای معرفی این پروژه استفاده شد.