مقاله گراف مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده درباره افعانستان

کارفرما: گروه پژوهشی رستا
طراح گرافیک: حسن قمیاندر این مقاله گراف مروری بر پژوهش‌های انجام شده در باره کشور افغانستان نگاشته شده که در سه فصل این پژوهش سه ماهه را ارائه می‌دهد. این پروژه به سفارش گروه پژوهشی رستا انجام گرفته و در فضای مجازی منتشر شده است.