میکرو اینفوگرافیک کانون وکلا

کارفرما: رسانه عیار آنلاین
مدیر پروژه و مدیر هنری: مصطفی حقیقی
طراح گرافیک: حسن قمیاناین اینفوگیف به سفارش خبرگزاری عیار آنلاین طراحی شده و نتایج حاصل از پژوهش‌های این سازمان درباره تعداد و سرانه وکلای کشورما در قیاس با دیگر کشورهای پیشرفته دنیا را نشان می‌دهد.