اینفوگرافیک مسیر جهاد

طراح گرافیک: حسن قمیان

اینفوگرافیک در مسیر جهاد، گزیده‌ای از فعالیت‌های محمدباقر قالیباف در دوره مدیریت او در سال‌های و در حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهد.