اینفوگرافیک "اینفوگرافیک چیست؟"

طراح گرافیک: حسن قمیان

با نمایش یک عکس و تصویر، دنیایی از اطلاعات به ذهن مخاطبان انتقال می یابد. اساس اینفوگرافیک انتقال پیام و مفاهیم با دیدن و تحریک حس بصری مخاطبان است. تصاویر و اشکال و علایم واضح به همراه چند خط توضیحات در زیر آنها، اطلاعات زیادی را به مخاطبان انتقال می دهد و در تفهیم پیام به آنها بسیار کارساز است.