مجموعه اینفوگرافیک سواد در ایران

کارفرما: رسانه عیار آنلاین
مدیر پروژه و مدیر هنری: مصطفی حقیقی
طراح گرافیک: حسن قمیان، علی خاتون‌آبادی، مهدی ارژمند



این مجموعه حاصل بخشی از پژوهش‌های انجام شده در زمینه سواد دانش‌آموزان ایرانی در سال‌های اخیر و با قیاس بین کشورهای دیگر و به سفارش خبرگزاری عیار آنلاین طراحی شد. این مجموعه در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و نشریات خبری استفاده شد.