اینفوگرافیک گزارش طرح درخت‌کاری فدک

کارفرما:معاونت سلامت قرارگاه پیشرفت و آبادانی
طراح گرافیک: حسن قمیان


طرح درخت کاری معاونت سلامت قرارگاه پیشرفت و آبادانی فدک در 31 استان کشور با بودجه‌ای قریب بر 6 میلیارد تومان انجام شد. در این اینفوگرافیک گزارشی از اهداف و ضرورت و جزئیات این طرح به نگاشت در آمده است. این طرح بصورت پوسترهای چاپ شده و پوست‌های فضای مجازی استفاده شد.