مجموعه اینفوگرافیک دستاوردهای پس از انقلاب اسلامی

کارفرما: قرارگاه خاتم
مدیر پروژه و مدیر هنری: حسن قمیان
گرافیک: حسن قمیان، مصطفی حقیقی، مهدی ارژمنداین مجموعه شامل 22 اینفوگرافیک است که هر کدام به یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. مجموعه اینفوگرافیک‌های دستاورد انقلاب اسلامی به سفارش قرارگاه خاتم برای چاپ و استفاده بعنوان گرافیک محیطی طراحی شد و بعدها نسخه میکروی آن در رسانه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی انتشار یافت.