مقاله گراف داستان بلوط در ایران

کارفرما: سایت Khamenei.ir
مدیر پروژه و مدیر هنری: حسن قمیان
تصویرسازی: مصطفی حقیقی
پرداخت محتوا: حمیدرضا عسگری‌فر
طراح گرافیک: حسن قمیاندر این مجموعه در دو شماره به جنگل‌های بلوط ایران که مورد غفلت قرار گرفته‌اند پرداخته شده و آماری از این جنگل‌ها به نگاشت در آمده. این مجموعه به سفارش سایت اطلاع‌رسانی khamenei.ir طراحی شده و نسخه چاپ شده آن برای نصب در محیط استفاده شد.