مجموعه کاریکاتور و کمیک وکلا

کارفرما: رسانه عیار آنلاین
مدیر پروژه و مدیر هنری: مصطفی حقیقی
کارتونیست: ریحانه میریان، سیدحمیدرضا عسگری‌فرمجموعه کمیک‌های وکلا به سفارش عیار آنلاین طراحی شده که آفت‌های نظام وکلای کشور ایران را نشان می‌دهد. این کمیک‌ها در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتند.