اینفوگرافیک آموزش نقد کردن چک برگشتی طبق قانون جدید

کارفرما: رسانه عیار آنلاین
مدیر پروژه: مصطفی حقیقی
مدیر هنری: حسن قمیان
طراح گرافیک: مهدی ارژمنداین اینفوگرافیک، قانون جدید نقد کردن چک برگشتی را نشان می‌دهد که به سفارش رسانه عیار آنلاین طراحی شده و در صدا و سیما برای آگاه‌سازی مردم از روند نقد کردن چک برگشتی استفاده شد.