مقاله گراف مرد شقایق‌ها

مدیر پروژه: حسن قمیان
پرداخت محتوا: حسن قمیان
تصویرساز: مصطفی حقیقیاینفوگرافیک مرد شقایق‌ها چند داستان کوتاه در باره شهید مصطفی چمران را روایت می‌کند و چندی از فضائل اخلاقی این شهید بزرگوار را در قالب چند جمله بیان می‌کند.