اینفوگرافیک آمار دیدارهای 6ماهه اول سال 98

کارفرما: سایت khamenei.ir
مدیر پروژه و مدیر هنری: حسن قمیان
طراح گرافیک: مهدی ارژمنداطلاع‌نگاشت گزارشی از آمار دیدارهای حضرت آیت الله خامنه‌ای در 6 ماهه ابتدای سال 1398 به سفارش سایت khamenei.ir طراحی شد. در این ایفوگرافیک آماری از موضوعات و حوزه‌هایی که در سخنرانی‌ها بیشتر مورد توجه بوده درج شده. همچنین گزارشی از اقدامات رهبری در این 6 ماه به نگاشت در آمده.